Disclaimer YoVeggieWorld

YoVeggieWorld_2

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Het op enige manier kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op deze website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YoVeggieWorld, verboden.

 

Bronvermelding foto’s

 

YoVeggieWorld maakt voor bijna alle foto’s op deze website gebruik van eigen fotografie. Daarnaast gebruiken we in sommige gevallen andere rechtenvrije stockfotografie.

 

Afwijzing aansprakelijkheid

 

Hoewel YoVeggieWorld de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op de website, aanvaardt YoVeggieWorld geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. Jij als gebruiker en bezoeker van de site bent er zelf verantwoordelijk voor je er van te vergewissen of de informatie voor het door jou gewenste doel geschikt is. YoVeggieWorld biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. YoVeggieWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. YoVeggieWorld is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. YoVeggieWorld adviseert jou alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je informatie van de website haalt.

Let's talk plant-based!

@yolandavanderjagt

Let's talk plant-based!

@yolandavanderjagt