Privacyverklaring YoVeggieWorld

YoVeggieWorld_2

Algemeen

YoVeggieWorld is een eenmanszaak, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34197638 en wordt vertegenwoordigd door Yolanda van der Jagt. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-27464668 of yolanda@yoveggieworld.nl. YoVeggieWorld respecteert de privacy van de bezoekers van haar website https://www.yoveggieworld.nl/ en van al haar cliënten, leveranciers en andere relaties waarvan zij gegevens verzameld. Persoonsgegevens die worden verzameld op welke manier ook, worden door YoVeggieWorld alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld om contact met jou op te nemen als je een van de contactformulieren op de site hebt ingevuld of om iets aan je te leveren als je via onze site wat bij ons hebt besteld. De door jou verstrekte gegevens worden door YoVeggieWorld vertrouwelijk behandeld. Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Doel van de verwerking en opgeslagen gegevens

 

YoVeggieWorld verwerkt jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met jou en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende (klant)relaties met jou. YoVeggieWorld verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die beschreven zijn in deze privacyverklaring, tenzij YoVeggieWorld hiervoor van tevoren toestemming heeft gekregen van jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden opgeslagen in diverse door YoVeggieWorld gebruikte applicaties, zoals die hieronder worden opgesomd.

 

Boekhouding en administratie

 

Ten behoeve van het voeren van onze boekhouding worden van onze klanten en leveranciers gegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om betalingen te doen of te ontvangen en om de relatie te beheren. Gegevens dienen indien daarom verzocht ook voor de verantwoording naar de Belastingdienst. Door YoVeggieWorld wordt gebruik gemaakt van het programma Word van Microsoft voor aanmaak van facturen. De accountant van YoVeggieWorld heeft inzicht in alle boekhoudkundige gegevens. Met de accountant zijn afspraken gemaakt over beveiliging en verwerking van gegevens en is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

 

In de boekhouding en administratie kunnen wij de volgende gegevens opslaan van onze klanten:

 

• Voor- en achternaam;
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bank/betalingsgegevens

 

Nieuwsbrief

 

Af en toe wil YoVeggieWorld haar relaties informeren over belangrijke nieuwe ontwikkelingen, tips en mogelijkheden op haar werkgebied via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd aan personen die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. Wil je onze nieuwsbrief ook graagontvangen? Dan kun je je via een van de contactformulieren op de sites aanmelden voor de nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je gemakkelijk weer uitschrijven zodat je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangt. In elke editie van onze nieuwsbrief nemen wij een uitschrijflink op. Ten behoeve van verzending van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Zie voor het beveiligingsbeleid van Mailchimp: Beleid Mailchimp. Voor de verzending en opmaak van een nieuwsbrief hebben wij ondersteuning ingehuurd. Met deze ondersteuning hebben wij afspraken gemaakt over beveiliging en verwerking van gegevens en is een verwerkersovereenkomst aangegaan. In Mailchimp kunnen wij de volgende gegevens opslaan:

 

• naam
• email

 

Overige opslag

 

YoVeggieWorld slaat behalve in de hiervoor genoemde applicatie ook gegevens op via de door haar in overleg met haar cliënten gebruikte communicatie kanalen, zoals:

 

• Outlook: zie het privacy beleid
• Whatsapp: zie het privacy beleid
• Telefoon (Iphone): zie het privacy beleid

 

YoVeggieWorld neemt de uiterste zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van deze middelen en bij de opslag van de gegevens.De gegevens worden daarbij ook via de cloud bewaard en opgeslagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:

 

• Dropbox; voor het privacy beleid zie deze link
• Icloud; voor het privacy beleid zie deze link

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Via onze website en/of levering van diensten slaan wij niet bewust en hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd worden er geen gegevens opgeslagen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van een website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yolanda@yoveggieworld.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Bezoekersinformatie website en cookies

 

De website van YoVeggieWorld heeft een zgn. SSL-certificaat wat garandeert dat de door jou ingevulde gegevens veilig (versleuteld) worden verstuurd via de website. De website van YoVeggieWorld is aangemaakt met WordPress. Over de verzamelde gegevens en het privacy beleid van WordPress, zie deze link.

 

YoVeggieWorld maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Bij het gebruiken van de website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Voor meer informatie over de gebruikte cookies zie het Cookie statement op de site.

 

De door YoVeggieWorld via de website verzamelde gegevens worden door YoVeggieWorld alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website. Je kunt daarnaast altijd je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt.

 

Bewaartermijn

 

YoVeggieWorld bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de verwerking te realiseren. Dat houdt in dat voor wat betreft betalingen aan leveranciers en betalingen van klanten de gegevens zo lang opgeslagen worden als noodzakelijk conform de wettelijke vereisten (denk aan de fiscale verplichtingen; 7 jaar). YoVeggieWorld verwerkt de gegevens alleen in Nederland/ in de EU/EER. De gegevens worden nooit zonder jouw toestemming verstrekt aan anderen, dan wel bedrijven of organisaties in derde landen.

 

Recht op inzage, correctie, overdragen of verwijderen

 

Als je aan YoVeggieWorld persoonsgegevens hebt verstrekt via de website van YoVeggieWorld of via een ander kanaal, dan heb je het recht om deze gegevens bij YoVeggieWorld op te vragen en in te zien. Kloppen de gegevens niet (meer)? Dan wijzigen we de gegevens graag voor je. Wens je dat wij de gegevens aan je overdragen of wil je dat wij jouw persoonsgegevens in het geheel verwijderen? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met jouw verzoek naar yolanda@yoveggieworld.nl zodat wij met jouw verzoek aan de slag kunnen. YoVeggieWorld streeft ernaar om jouw verzoek binnen 1 week na ontvangst in behandeling te nemen. Wij kunnen dan ook vragen om extra gegevens van je in verband met identificeren van de verzoeker (zodat we zeker weten dat de gegevens bij de juiste persoon terecht komen).

 

Wijzigen

 

YoVeggieWorld behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg de Privacyverklaring op de site voor de meest actuele versie van de privacyverklaring.

 

Websites van derden

 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van YoVeggieWorld. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarop middels een link naar de website van YoVeggieWorld gelinkt wordt. Raadpleeg de website van de derde voor de privacyverklaring die op die website van toepassing is.

 

Vragen of klachten?

 

Heb je vragen over ons privacy beleid of over jouw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via: yolanda@yoveggieworld.nl, of via 06-27464668. Bij klachten kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let's talk plant-based!

@yolandavanderjagt

Let's talk plant-based!

@yolandavanderjagt